Grafický design

Nabízíme Vám poutavé grafické zpracování a tisk různých tiskovin dle potřeby. Například:

  • letáky, katalogy
  • pozvánky na vítání občánků, pamětní listy, diplomy
  • plakáty na kulturní a společenské akce
  • brožury, zpravodaje
  • plastové odolné cedule – provozní řády, povinná publicita k dotacím
  • samolepky od nejmenších rozměrů po velké – např. polepy kontejnerů na biomasu