Správa IT infrastruktury

Správa IT infrastruktury je souhrnem služeb zahrnujících pravidelnou správu a údržbu IT, rozvoj firemního IT a případně i on-line monitoring firemního IT. Rozsah služeb je navržen na základě úvodní analýzy potřeb zákazníka.

Nabízené služby:

  • instalace a konfigurace počítačových stanic, serverů
  • konfigurace a správa síťových prvků
  • správa počítačových sítí
  • provádění pravidelných záloh
  • správa bezpečnostních prvků počítačové sítě
  • instalace a aktualizace software
  • správa a údržba informačních systémů